Home » Vil du jobbe i vakre Herøy?

Vil du jobbe i vakre Herøy?

trosopp

Vil du verte trusopplærar og/eller kyrkjemusikar/organist hos oss??

Herøy kyrkjelege fellesråd har fått tildelt trusopplæringsmidlar i 2014, og søkjer etter trusopplæringsmedarbeidar i inntil 100%-stilling og organist/kyrkjemusikar i  40% stilling, eller ein kombinasjon av desse stillingane.

Info: Ledige Stillingar