Home » VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY

Då har vi 2 nye vikarierande sokneprestar på plass i Herøy

Til høgre på biletet ser vi Solfrid Leinebø Seljås og til venstre på biletet ser vi Rolf Scanke-Eikum.

Solfrid og Rolf skal saman vere sokneprestar i dei 3 sokna våre framover. Rolf har allereie gjort teneste ein månad, så mange har møtt han i gudstenester og gravferder. Solfrid er Herøyværing som ikkje har budd i Herøy på 35 år, men mange av dykk kjenner henne frå ho budde her eller seinare når ho har vore på besøk. Ho har fått permisjon frå jobben sin som sokneprest i Østfold for å vere vikar her eit år, og de vil møte henne i mange av dei samlingane som er i kyrkjene våre.

Dei vikarierande sokneprestane vil gjerne vere i kontakt med oss som bur i kommunen, og dei vil gjerne at vi tek kontakt med ei på telefon eller mail

Vikarierande sokneprest Solfrid Leinebø Seljås finn du på telefon 418 60 777 eller mail solfrid.leinebo.seljas@heroy-kyrkje.no

Vikarierande sokneprest Rolf Schanke-Eikum finn du på telefon 97 50 50 15 eller mail rolf.schanke.eikum@gmail.com