Home » Vi treng frivillige!

Vi treng frivillige!

På grunn av auka aktivitet i kyrkja vår, treng vi fleire frivillige i arbeidet. Det er særleg behov for vaksne på barneklubbar og i trusopplæringa, men det er også moglegheit for å bidra på andre områder. Har du lyst til å bidra?

Fyll ut eit ark på kyrkjetorget i Herøy kyrkje og legg det i skattekista, eller send ein mail til kyrkjekontoret.

Skjemaet finn du her: Frivillig i Herøy kyrkje

Vi treng akkurat deg! 🙂

IMG_0057