Home » VÅRFEST FOR ELDRE I HERØY KYRKJE

VÅRFEST FOR ELDRE I HERØY KYRKJE

Det vert fest i år og. Tidlegare har festen vore i mars, men sidan påska var så tidleg, ville vi vente til etter påske. Tysdag 12.april ynskjer vi deg velkomen til kosestund med program, god mat og møte med gamle og nye vener. Vi gled oss over å ha Bjørn Prytz, Fred Frantzen og Knut Arne Høyvik saman med oss. Med deira evne til å formidle tonar og skrivne ord, er vi viss på å få ei triveleg programykt. Kantor og prest er trufaste medhjelparar, og vi syng alle av hjartans lyst. Diakonidamene og gode medhjelparar vil syte for suppe, kaffi og kaker. Festen er utan inngangspengar, men vi vonar du støttar opp om loddsalet. Set av denne ettermiddagen til ei vårleg feststund.
 
 
Diakoniutvalet v/ Inger Vikene