Home » Tweens våren 2016

Tweens våren 2016

Første FREDAG i månaden KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt!

Tweens startar opp 05.02

Dei andre datoane er 04.03, 01.04 og  03.06