Home » Krøllekveld

Krøllekveld

Alle 3-åringar er velkomne til ei samling om “Sauen som gjekk seg vill”.
Vi startar opp med ei songstund, deretter høyrer vi på historia om sauen Krølle og til slutt avsluttar vi med velsigninga. Etterpå blir det vafler og saft til alle som vil ha. Vi har ei samling i Herøy kyrkje for dei som bur i Herøy sokn og ei i Leikanger kyrkje for dei som bur i Indre Herøy sokn og Leikanger sokn. De kan velje kva for samling de ønsker å vere med på. Opplegget er det same begge stader.

Ta med treåringen din og kom! 🙂

Krølle

Krøllekveld Herøy kyrkje 2015:

Krøllekveld Herøy kyrkje 007Krøllekveld Herøy kyrkje 012Krøllekveld Herøy kyrkje 014Krøllekveld Herøy kyrkje 016

Krøllekveld Leikanger kyrkje 2015:

IMG_2296 IMG_2298 IMG_2299