Home » 4-årsbok

4-årsbok

Vi ynskjer å gjere stas på fireåringane våre! Derfor har vi kjøpt inn ei fireårsbok vi vil gje til dei. Denne boka deler vi ut på ein familiegudsteneste. I forkant av familiegudstenesta inviterer vi til ei samling i kyrkja. Der øver vi inn nokre songar fireåringane skal syngje på gudstenesta. Det vert undretur i kyrkja og dei får høyre ei forteljing. Invitasjonar kjem i posten når det nærmar seg. Velkomen! 

Mi kyrkjebok 4