Home » Trusopplæring

Trusopplæring

Ressursar for foreldre/føresette, besteforeldre og fadrar: www.barnogtru.no 🙂

gutt med tommel opp

Tilbod i kyrkja:

0 år: Dåp

0-5 år: Songstund på Open barnehage

3 år: Krøllekveld

4 år: 4 års bok

8 år: Pinsefest

9 år: Tårnagenthelg

12 år: Lys Vaken

14 år: Konfirmasjon

15 år: Konfirmantreunion

Velkomen!