Home » Trusopplæring

Trusopplæring

Ressursar for foreldre/føresette, besteforeldre og fadrar: www.barnogtru.no 🙂

gutt med tommel opp
Informasjonsbrosjyre om trusopplæringa: BrosjyreTrusopplæring2018

Tilbod i kyrkja:

0 år: Dåp

0-5 år: Songstund på Open barnehage

3 år: Krøllekveld

4 år: 4 års bok

5 år: Pinsefest

6 år: Førsteklasses

7 år: Sommardagar i kyrkja

8 år: Hausttakkefest

9 år: Tårnagenthelg

10 år: Lys Vaken

12 år: Kode B

14 år: Konfirmasjon

Velkomen!