Home » Torsdagskveld i Herøy kyrkje med tema salmer

Torsdagskveld i Herøy kyrkje med tema salmer

I løpet av hausten blir det arrangert tre samlingar med tittelen «Torsdagskveld i Herøy kyrkje» med ulike tema. Første samling er torsdag 24.september kl. 2000, og har tema «Salmar ved viktige hendingar i livet». Vi vil presentere salmar, kjende og ukjende, som kan brukast ved dei store hendingane i livet så som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.

Bergsøykvartetten tek del. Allsong er også eit stikkord.

Det blir tatt opp kollekt ved utgang.

Vi avsluttar kvelden med kaffe og kake på kyrkjetorget.

Velkomen!

Konsert