Home » Torsdag i kyrkja

Torsdag i kyrkja

Komande torsdag er det «Torsdag i kyrkja», Herøy kyrkje.

Den fyrste timen vert det opa kyrkje med moglegheit for lystenning i kyrkjerommet og ein kaffekopp og ein prat på kyrkjetorget.

I den andre timen er det sett opp eit tema som er ulikt frå gong til gong. Vekas tema er fastetida. Vikarprest Kjell-Roger Isene innleier om korleis vi skal forstå ei kristen faste. Etter litt allsong held kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo fram med å orientere om årets fasteaksjon.

Velkomen frå heile Herøy!

ARRANGØR ER: DEN NORSKE KYRKJA I HERØY