Home » Super-Torsdag

Super-Torsdag

Super-Torsdag er ei familiesamling med måltid, leik, song, andakt, forming og gymsalaktivitet, for familier med born i alle aldrar. Det er sal av middag kl 17.00-17.30. Vi møtast 3.kvar torsdag i Herøy kyrkje kl 17.00, og held på til ca.18.30.Middag kan betalast med VIPPS: 89917 (“Offer Herøy kyrkje”). Merk: “Super-Torsdag”. Pris: 100 kr pr familie. Hugs å melde frå at de kjem på middag, og kor mange de er! Du er Super-velkomen!!

Link til Facebookgruppa: https://www.facebook.com/groups/709478652832719