Home » Leikanger Sokneråd

Leikanger Sokneråd

LEIKANGER SOKNERÅD

Medlemar

Monica Sætre, leiar                6080

Tina Vattøy, nestleiar             6080

Bjørn Inge Taklo, sekretær    6080

Wenche Årdal                         6080

Irene Gunhild Winsnes           6080

Sølvi Alise Nykrem                6080

Varamedlemar

Oddvin Ronal Støylen            6080

Solbjørg Brandal Ulstein       6080

Solveig Eli Jøsokbakke          6080

Anette Tandberg                    6080

Ann Kristin Årdal                  6080