Gudsteneste Indre Herøy kyrkje 25.juli kl. 1100

22.juli KYRKJEKLOKKENE RINGER OG KYRKJENE ER OPNE. HERØY KYRKJE FRÅ KL. 12-14 OG INDRE HERØY KYRKJE FRÅ KL. 14-16.

Gudsteneste på Herøy gard mm.

Søndag 4.juli vert det Morgonbøn, Pilegrimsvandring/- roing, gudsteneste og matsal på Herøy.Slik ser programmet for dagen ut:09:00 Morgonbøn i Indre Herøy kyrkje09:30: Pilegrimsvandring/-roing til kyrkje som i gamle dagar11:00: Økumenisk gudsteneste på den gamle kyrkjestaden på Herøy. Mange medvirker på sang, musikk, lesing og forbøner.Heile dagen: Herøy kystmuseum held ope med grautsal, vaflar m.m. og omvising.Denne helga pleier å vere
Read more…

Kveldssamling med tidebøn

Gudstenester i sommar

Felles gudsteneste ved jonsoktid

Søndag 27.juni kl 11 er du velkomen til felles gudsteneste i Indre Herøy kyrkje, felles for Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn. Det vert dåp av to barn i kyrkja, og vi skal synge dåpssalmen: «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til». Det blir elles gode salmar, forbøn og preike over dagens tekst frå Matteusevangeliet
Read more…

PILEGRIMSTUR

GUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

Komande søndag vert det gudsteneste i Herøy kyrkje. Eit barn skal førast til fonten for stadfesting av dåpen. Vi deler ut gåvene frå nattverdbordet. Skriftlesinga for søndagen minner oss om kva ei menneskesjel er verdt og kallet til etterfølgjing. Takkofferet gjev vi til Wycliffe sitt arbeid på Madagaskar. Cecilie og Stephen Thomas, som er tilknytta dette prosjektet, vert tilstades i
Read more…

Herøy kyrkje på stand i Fosnavåg

Vi kjem på stand på Midtsommar marknad 17-19 juni i Fosnavåg. Vi kjem til å dele ut litt brosjyrer ol, selje lodd til inntekt for det hardt korona- og svoltramma Madagaskar og vere tilgjengeleg for ein prat for dei som ønsker det.

REFERAT FRÅ GUDSTENESTA I LEIKANGER KYRKJE 13.06

Søndag var det gudsteneste med årsmøte etterpå i Leikanger kyrkje. Bileta viser nokre av dei som deltok. Det vart gjeve ei god gåve til misjonsprosjektet på Madagaskar, og to konfirmanter deltok med oppgaver i gudstenesta. Frå årsmøte:Soknerådsleiar Monica Saetre leste opp soknerådet si årsmelding. Kyrkjeverje Marit Sævik Leinebø gjekk gjennom budsjett og rekneskap, og orienterte frå Kyrkjeleg Fellesrådssaker i høve
Read more…