Gudstenester jule-og nyttårshelga!

Torsdag i kyrkja med allsong av advent- og julesongar.

Herøy: Velkomen til ei “opa kyrkje med påfylgjande temasamling i Herøy kyrkje komande torsdag kveld, 8.desember, frå kl 19-21. Samlingane på torsdagskveldane i Herøy kyrkje har sett seg som ein god møteplass for mange vaksne. Her kan du kome og gå som det passer for den enkelte. Kl 19-20: Den fyrste timen er det fokus på ein god prat med kjende
Read more…

Natt i desember

Om felles soknemøte

Vi har snakka dette året i alle tre sokneråda i Herøy (Leikanger sokneråd, Indre Herøy sokneråd og Herøy sokneråd) om at vi kan søke om å etablere felles sokneråd for to eller tre av sokna med verknad frå kyrkjevalet i 2023. Til dette treng vi eit felles soknemøte, og det vert onsdag 14.desember om kvelden.Eit felles sokneråd er eit sokneråd
Read more…

Gudstenester i advent og julehøgtida

Advent og Julekonsertar

LYSMESSER 27.11

Då er vi snart klare for lysmesse! Det er ei stemningsfull og fin gudsteneste der konfirmantane deltek. Fyrst ut søndag ettermiddag er Indre Herøy og Leikanger sokn sine konfirmantar klokka 18.00. Etterpå er det lysmesse for konfirmantane i Herøy sokn Klokka 20.00. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås deltek på begge gudstenestene i lag med konfirmantane. I lag med dei er kyrkjelydspedagogane
Read more…

TWEENS PÅ FREDAG

Erhard Hermansen til Herøy kyrkje torsdag 24.nov kl 19-21

Torsdag 24.november vert det ny «Torsdag i kyrkja» med temaprogram ved generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Han skal halde foredrag over temaet «Kyrkjene saman i einheit og ulikheit», eit tema som soknerådet trur vil engasjere. Kl 19-20 er det «ope hus» på kyrkjetorget og i kyrkjerommet. Fleire og fleire set pris på denne møteplassen over ein kopp kaffe i
Read more…

Gudstenester 20.november og Søndagsskuler

Søndag er det gudsteneste både i Indre Herøy kyrkje og i Herøy kyrkje kl. 11.00. I Indre Herøy kyrkje er det ei høgmesse, dvs ei gudsteneste med gode salmar som passer til preget på denne søndagen. Det vert preike over søndagens tekst som er frå Joh 9, 39-41 og nattverdens sakrament vert feira. Det vert enkel kyrkjekaffi i kyrkja etter
Read more…