Home » Orgelkonsert

Orgelkonsert

Tirsdag 22. september er det orgelkonsert i Herøy kyrkje med Professor Bjørn Boysen som spiller musikk av blant annet Bach, Beethoven og Mendelssohn.

Bjørn Boysen er født i Oslo i 1943.

Som 14-åring begynte han sine orgelstudier med domorganist Arild Sandvold i Oslo, et elev­forhold som varte frem til debuten i 1966. Siden fulgte studier med Finn Viderø i København.

Bjørn Boysen har gjennom hele sitt yrkesliv virket som lærer i orgelspill. Først fra 1966 ved Musikkonser­vatoriet i Oslo, – deretter ved Norges musikkhøgskole fra denne ble grunnlagt i 1973 frem til han ble pensjonist i 2014. Fra 1995 var han professor i orgelspill samme sted. I åtte år, fra 1991 til 1998, var Bjørn Boysen også Musikkhøgskolens rektor. Mange av dagens norske organister hatt ham som lærer.

Bjørn Boysen regnes som en av Norges fremste konsertorganister. Hans konsert­virksom­het har bragt ham til store deler av Norge og til mange europeiske land. Han har bak seg en rekke plate- og CD-innspillinger og han har ved mange anledninger opptrådt i radio og fjernsyn. Bjørn Boysen er organist ved Oslo Konserthus og har der ansvar for et av landets største orgler.

Ved siden av sitt virke som utøver og pedagog har Bjørn Boysen gjort seg bemerket som ekspert i orgelspørsmål. Han blir meget benyttet som orgelsakkyndig.

Konserten begynner kl 19:30, det er gratis inngang med kollekt. Velkomne!Bjørn Boysen