Home » Opprop om ekteskapet

Opprop om ekteskapet

I etterkant av gudstenesta i Herøy kyrkje den 22.01 las sokneprestane Knut Magne Dalsbø og Bjørn Leinebø eit opprop om ekteskapet. Oppropet var eit felles opprop nytta av prestar over heile landet akkurat denne søndagen. Bakgrunnen for oppropet er at mange prestar ynskjer å markere at dei ser med stor uro på det vegvalet som kyrkjemøtet ligg an til å ta med tanke på likekjønna vigsel. Her vil du finne link til oppropet, saman med link til brosjyra “Ekteskapserklæring – Eit verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi”.

Opprop

Ekteskapserklæring