Home » Økumenisk pilegrimsgudsteneste på Herøy gamle kyrkjestad

Økumenisk pilegrimsgudsteneste på Herøy gamle kyrkjestad

Velkomen:

Kl. 11:00 ØKUMENISK PILEGRIMSGUDSTENESTE på Herøy gamle kyrkjestad

I gudstenesta tek desse del:
– Kyrkjene i Herøy, ved prest Kjell Roger Isene
– Herøy Frikyrkje, ved pastor Knut Magne Dalsbø
– Pinsekirka Sion Gurskøy
– Kantor, Dag Johan Flattun
-“Kyrkjekvintetten”, blåsegruppe frå Herøy og Sande speler til salmar og liturgi
-“Herøyspelkoret”, syng “Herøy havland”
– Klokkar, Oddgeir Valen

Etter gudstenesta:
– Kafe på gardstunet, heile dagen
– Kulturhistorisk vandring, kl. 13.30
– Framsyning av Herøyspelet “Kongens RIng”, kl. 13.30 og 17.00

Parkering ved Indre Herøy kyrkje/Stokksund skule, og gratis buss tur-retur Herøy gard, eller parkering på Mjølstadneset med gratis båttransport tur/retur Herøy gard.

Arr: Kyrkjene i Herøy, Herøy Frikyrkje, Pinsekirka Sion Gurskøy, Herøyspelet Kongens Ring, Herøy gard og Herøy kystmuseum.