Home » LYSMESSER 27.11

LYSMESSER 27.11

Då er vi snart klare for lysmesse!

Det er ei stemningsfull og fin gudsteneste der konfirmantane deltek. Fyrst ut søndag ettermiddag er Indre Herøy og Leikanger sokn sine konfirmantar klokka 18.00. Etterpå er det lysmesse for konfirmantane i Herøy sokn Klokka 20.00. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås deltek på begge gudstenestene i lag med konfirmantane. I lag med dei er kyrkjelydspedagogane Karl Anders Brendmo i Indre Herøy kyrkje og Karoline Husøy Kopperstad i Herøy Kyrkje. Ann Kristin Frantzen sit ved pianoet i Indre Herøy kyrkje. I Herøy kyrkje deltek kantor Dag Johan Flattun med det musikalske.

I Indre Herøy kyrkje får vi høyre song av May-Linn Andersen Tonev.

Vi håpar flest mogleg av kyrkjelyden, og særleg familie, fadrar og vener kjem, og får med seg dei stemningsfulle lysmessene no på søndag. Dei er eitt av høgdepunkta i konfirmantåret og er ein fin inngang til adventstida.