Home » Langfredag – Gudsteneste

Langfredag – Gudsteneste

LINK TIL GUDSTENESTE LANGFREDAG

Solosong v/Maria Steinsvik
Prest Bjørn Leinebø, Kantor Dag Johan Flattun og Johanne Leinebø
Salmar frå Norsk Salmebok:
Nr. 345 – Å kor djup er Herrens nåde
Nr. 173 – Hill Deg frelser og forsoner
Nr. 428 – Eg er veik, men sterk er du (Denne teksta er ikkje i salmeboke, berre den engelske)

Maria Steinsvik syng «Erbarme Dich» frå Matteuspasjonen av J.S. Bach og «Pie Jesu» av Andrew Lloyd Webber