Home » Kyrkjevalet 2015

Kyrkjevalet 2015

Va15

 

FØREÅTRØYSTING PÅ HERØY KYRKJEKONTOR MAN-FRE I PERIODEN 10. AUGUST TIL 11. SEPTEMBER KL. 09.00 – 15.00

RØYSTING PÅ VALDAGEN 14. SEPTMEBER SKJER PÅ SAME TID OG TIL SAME STAD SOM DET ER KOMMUNEVAL.

Alle som er medlemar i Den norske kyrkja og fyller 15 år i valåret eller er eldre har røysterett.

De kan røyste fylgjande stadar:

Herøy sokn:

 • Herøy kulturhus kl. 09-18

Alle andre stadar kl. 13-18:

 • Einedalen skule
 • Bø- og Sande grendahus
 • Runde grendahus
 • Remøy og Sævik Bedehus
 • Kvalsvik Bedehus
 • Nerlandsøy bedehus

Indre Herøy sokn:

 • Moltu skule
 • Stoksund skule
 • Møre barne- og ungdomsskule

Leikanger sokn

 • Leikanger grendahus
 • Møre barne- og ungdomsskule

 

Nominasjonskomiteen si liste er utarbeidd av sokneråda sin nominasjonskomite på bakgrunn av kandidatforslag frå sokneråd, ungdomsråd og bispedømerådet sin nominasjonskomite. Om denne slita skriv nominasjonskomiteen:

«Kandidatane representerer ulike syn på kyrkjelege spørsmål. Kandidatane vil arbeide for at kyrkja i Møre fornyar seg og får fram ei open haldning for endring. Nominasjonskomiteen er trygge på at dette er kandidatar som vil arbeide for å helde lokalkyrkja levande, og som vil arbeide for ei open og inkluderande kyrkje i Møre bispedøme». Til denne lista har Herøy sokn fått med kandidaten Rikke Kopperstad som er kjend for mange her i soknet, Kopperstad står som nr 9 på denne lista medan det er direkteval berre på 7 medlemar.

Den andre lista er utarbeidd av organisasjonen  Åpen folkekirke, som presenterer lista si slik:

«Open folkekirke vil arbeide for at likekjønna par kan gifte seg i kirka. Vi vil jobbe for en tilsetjingspolitikk der søkarar ikkje blir diskriminert på grunn av kjønn, samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå eller etnisitet.»

 

Begge desse listene har lys grønfarge, men det skal verte tydeleg merka på røystestaden kva liste som er nominasjonskomiteen si, og kva liste «Open folkekirke» står bak. .

Som veljar kan du endre både soknerådslistene og listene til bispedømerådet på 2 fylgjande måtar:

 1. Gje tileggsrøyst ved å sette kryss framfor inntil 3 namn som du synes skal få ei ekstra stemme
 2. Føre på inntil 3 namn på valbare personar på røystesetelen.

På bispedømerådet kan du hente namn får ei liste og føre på den andre lista

 

Viktig at alle bruker røysteretten sin og er med på å påverke kyrkja i framtida!