Home » KYRKJEKLOKKENE VIL RINGE KVAR LAURDAG KL 1700

KYRKJEKLOKKENE VIL RINGE KVAR LAURDAG KL 1700

Vi er vande med at kyrkjeklokkene ringer søndagar i høve gudsteneste i kyrkja. No i denne spesielle tida er det ikkje gudstenester i kyrkja, og vi vil difor ringe inn helga kvar laurdag kl 17.00. Vi ønskjer med dette å synleggjere kyrkja sitt nærvær i lokalsamfunnet, der vi ønskjer å vere tilstade for innbyggarane på ulike måtar.