Home » KRIK

KRIK

KRIK er ein stad for folk som likar å bevege seg saman, enten ein er eller har vore aktiv idrettsøvar eller berre er ein glad mosjonist. KRIK HERØY er eit tverkyrkjeleg kristent arbeid.

KRIK-TRENING i Herøyhallen.
Ondagar kl. 19-20 er det trening i Herøyhallen på Bergsøya. Her er det aktivitetar som fotball, innebandy og volleyball. Midt i kvar trening er det felles pause, “midt i”, med andakt.
KRIK i hallen er plassen for deg som er 8. klassing eller eldre, og som synest det er kjekt å vere med på passeleg seriøs idrettsaktivitet i fellesskap med andre. Kontakt: Geir Myksvoll Lande, tlf. 90781848.

KRIK VILLMARK samlast i friluft, for det er kjekt å kome seg ut i lag! Nokre av turane er lagde opp med tanke på at heile familien kan vere med, andre er for dei som likar litt meir fart og spenning… Kontakt: Marcus Johannessen, tlf. 95857339.

For meir informasjon, trykk på bilda.

KRIK Vår 2015 KRIK VILLMARK Vår 2015