Home » Kirkens SOS

Kirkens SOS

Er du ein god lyttar?

Nye frivillige søkes da Kirkens SOS skal åpne ei lita chatteavdeling i Myrvåg. Nytt innføringskurs tek til i slutten av september.
Hilde Lillestøl, nyesjefen i Kirkens SOS i Ålesund, kjem forresten som samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 23. september.
Sjå: https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg