Home » Inger på talarstolen

Inger på talarstolen

Photo: BRA, INGER!!
Så flott det er når også "vanlege" folk i kyrkja kan få stå på talarstolen og dele av eigne tankar om tru og liv. I dette høvet handla det også om musikk. Inger Vikene snakka litt idag om ein salme ho er så glad i: "Gud, du er rik" heiter songen. Etterpå song vi alle nettopp den salmen.
Tusen takk, Inger:)

Så flott det er når også “vanlege” folk i kyrkja kan få stå på talarstolen og dele av eigne tankar om tru og liv. I dette høvet handla det også om musikk. Inger Vikene snakka litt idag om ein salme ho er så glad i: “Gud, du er rik” heiter songen. Etterpå song vi alle nettopp den salmen.
Tusen takk, Inger:)