Home » Informasjon til brukere av gravplassen på Leikong vedrørande handtering av avfall.

Informasjon til brukere av gravplassen på Leikong vedrørande handtering av avfall.

I DUNKENE : plast, kranser, ellers avfall som ikke er nedbrytbart / elektrisk må destrueres etter forskriftene.

KOMPOST : planter jordtuer, jord, ugress, kvister og ellers organisk materiale som er nedbrytbart.

Helsing Herøy kyrkjelege fellesråd