Home » Gudsteneste på Marias bodskapsdag, søndag 27.mars kl 11 i Indre Herøy kyrkje.

Gudsteneste på Marias bodskapsdag, søndag 27.mars kl 11 i Indre Herøy kyrkje.

Velkomen til gudsteneste på Marias bodskapsdag, søndag 27.mars kl 11 i Indre Herøy kyrkje.

Det vert dåp og nattverd og fokus på salmar om Maria som sa ja til å bere fram verdas frelsar.
Prostiprest Kjell-Roger Isene er liturg, organist er kantor Dag Johan Flattun, klokkar er Oddgeir Valen og nokre konfirmantar har tenesteoppgåver.Vel møtt – til gudstenestefeiring!