Home » Gudsteneste 26.04.2020

Gudsteneste 26.04.2020

Gudsteneste i dag, Søndag 26. april

https://www.youtube.com/watch?v=-_Rje-yyscQ&feature=youtu.be

Salmane som vert brukt i dag er henta frå Norsk salmebok
nr.328 Min hyrding
nr. 361 Tett ved sida mi går Jesus
532 Guds kirkes grunnvoll

Takkeofferet søndag går til Cecilie Leinebø Thomas og Steve Thomas sitt arbeid gjenom organisasjonen Wycliffe. Takkeofferet kan de gje på Vipps 89917