Home » Festgudstene med konfirmantane

Festgudstene med konfirmantane

Søndag 6.april kl. 1100

Fungerande sokneprest Bjørn G. Leinebø, Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo

Kantor Dag Johan Flattun, Kyrkjekoret

Offer til Kirkens Nødhjelp/Fasteaksjonen

Etter gudstenesta starter Fasteaksjonen.

Konfirmantane tek del i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon