Home » Felles gudsteneste på søndag 16.oktober kl 11 i Indre Herøy kyrkje!

Felles gudsteneste på søndag 16.oktober kl 11 i Indre Herøy kyrkje!

Velkomen til felles gudsteneste for heile Herøy på søndag 16.oktober kl 11 i Indre Herøy kyrkje!

Gunnar Elveseter er organist denne søndagen. Prest Kjell-Roger Isene er liturg. Tekstene for denne søndagen er 1.Sam 3, 1-11, 1.Kor 9, 19-23 og Luk 9, 57-62, og tema er: “Handa på plogen”.

Konfirmantar har tenesteoppgåver i denne gudstenesta.

Nattverdens sakrament vert feira, og takkofferet går denne søndagen til «Misjonsprosjektet på Madagaskar». Det blir gode salmar å synge med på.

Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi bak i kyrkja.

Gudstenesta er felles for alle 3 sokna/kyrkjene: Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn. Vel møtt til alle!