Home » Fastelavenssøndag i Leikanger kyrkje kl 11

Fastelavenssøndag i Leikanger kyrkje kl 11


Søndag er det gudsteneste i Leikanger kyrkje igjen. Det er fastelavenssøndag, og det er tema for gudstenesta. Bibeltekstene handlar om hovedtemaet og dei er henta frå: Lukas 18,31-34 og Jes 52,13-15 og 1 Tim 2,1-6a.
Prest Kjell-Roger Isene er liturg og predikant og Vinjar Drage spelar piano til salmar og liturgi. Det blir gode salmar å synge med på, og vi skal feire nattverdens sakrament. Det blir også høve til å gje eit takkoffer. Vi ynskjer alle velkomne til gudstenestefeiring på sjølvaste fastelavenssøndagen!