Home » Fasteaksjonen 2021

Fasteaksjonen 2021

Årets fasteaksjon blir annleis også i år grunna koronasituasjonen. I staden for at konfirmantane i Herøy går rundt med bøsse på dørene, har vi oppretta innsamlingsaksjon på facebook og spleis. I dag er 785 millioner mennesker i verda utan tilgang til retnt vatn. Aldri før har reint vatn og såpe vert så viktig som under pandemien. Hjelp Kirkens Nødhjelp å bygge fleire brønner og redde fleire liv.For 250 kr kan du gi eit menneske tilgang til reint vatn resten av livet. Bli med! Forandre. For andre.

Her kan du støtte Herøy sokn sin spleisaksjon: https://www.spleis.no/project/167350

Her kan du støtte Indre Herøy sokn sin spleisaksjon: https://www.spleis.no/project/167334

Her kan du støtte Leikanger sokn sin spleisaksjon: https://www.spleis.no/project/167352