Home » FAMILIEGUDSTENESTE i Herøy kyrkje med utdeling av Bibel til 5. Klasse

FAMILIEGUDSTENESTE i Herøy kyrkje med utdeling av Bibel til 5. Klasse

bibel-20165.-klassingane skal få utdelt Bibelen nå på søndag som dykk ser bilete av her. Alle som går i 5. klasse er velkomen til å få den, uavhengig av om dei er medlem i kyrkja eller ikkje. Bibelen er gratis og er ein gåve frå kyrkjelyden.

Søndagens gudsteneste er for alle, ikkje berre for dei som har 5. klassing i familien sin. Vi håpar på full kyrkje og god stemning. Vi kan love at dykk får blant anna høyre flott song og etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med kaker.

Vel møtt!!!