Home » Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Fung.sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

Vikarorganist

Dåp

Offer: