Home » Gudsteneste – Herøy kyrkje

Gudsteneste – Herøy kyrkje

Fung.sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

Kantor Dag Johan Flattun

Dåp.

Offer: Trusopplæringa