Home » Gudsteneste – Helgetorsdag – Herøy kyrkje

Gudsteneste – Helgetorsdag – Herøy kyrkje

Fung.sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

Kantor Dag Johan Flattun

Festmusikk

Dåp. Nattverd

Offer: Kirkens Bymisjon