Home » BARNEKOR PÅ JULAFTAN I HERØY KYRKJE

BARNEKOR PÅ JULAFTAN I HERØY KYRKJE

Tradisjon tru brukar vi å ha prosjektbarnekor på julaftan i kyrkja.
Vi kjem til å øve ein gong i veka, tre gongar før jul.
Koret er for barn i alderen 3-12 år. 
Har du lyst til å bli med så er fyrste øving (Torsdag 7. desember kl. 1730).
Velkomen!
For spørsmål, ta kontakt med Elise (trusopplærar) eller Dag Johan (kantor) i Herøy kyrkje.