Author Archive

17.maigudsteneste i Leikanger kyrkje

17.maigudsteneste i Indre Herøy kyrkje

Gudsteneste i Herøy kyrkje på 17.mai

Konfirmantgudstenester og dåp

Laurdag 13.maiHerøy kyrkje kl 1030:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo.Offer: Kyrkjemusikalsk arbeid. Laurdag 13.maiHerøy kyrkje kl 1230:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo.Offer: Trusopplæringa. Søndag 14.maiHerøy kyrkje kl 11:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo. DåpOffer: Arbeid for barn i kyrkja.
Read more…

Nytt frå Herøy-sokna

Vi er komen til «Festmånaden mai»! Vi har 1. og 8.mai som vi markerer, konfirmasjonsgudstenester, 17.mai, Kristi himmelfartsdag og i år har vi også pinsa i slutten av månaden. Det er mykje å takke for og mykje å glede seg til! Konfirmasjonsgudstenester i Indre Herøy kyrkje og i Herøy kyrkje.I år har vi hatt den store gleda av å bli
Read more…

SUPPLERANDE NOMINASJON AV KANDIDATAR TIL SOKNERÅD

No er det tid for det som vert kalla supplerande nominasjon av kandidatar til sokneråda i Herøy! Her finn lister med kandidatar. Herøy sokn si liste er klar, men vi treng hjelp til kandidatar i Indre Herøy sokn og Leikanger sokn. Er det andre folk du kunne tenkje deg skulle sitje i soknerådet der du bur? No er det høve
Read more…

Gudsteneste og konsert i Indre Herøy kyrkje

Søndag fk 30.april vert Den Norske Kyrkje sitt tilbod i Herøy konsentrert om Indre Herøy Kyrkje som ligg i Stokksund. Det vert gudsteneste om føremiddagen som er open for alle, og som er ei felles gudsteneste for alle tre sokna: Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn denne søndagen.  kl 11 Gudsteneste i Indre Herøy kyrkje. Det er eit dåpsborn som
Read more…

ÅRSMELDINGA FOR HERØY SOKN 2022

ÅRSMØTE I HERØY SOKN TORSDAG 27.04 kl. 19.30 i kyrkjelydssalen

ÅRSMØTE for Herøy sokn torsdag 27.april kl 1930 i kyrkjelydssalen. Torsdag vert det årsmøte for kyrkjelyden som høyrer til i Herøy kyrkje/sokn. Alle som er medlemar i kyrkja er velkomne til å kome på årsmøtet som gjev god innsikt i alle tilboda i lokalkyrkjelyden. Soknerådet har laga årsmelding og alle utvala har laga årsmelding og vil presentere arbeidet sitt sjølv.
Read more…

KONFIRMASJONSGUDSTENESTENE

HERØY KYRKJE 7. MAI KL 11 Julian AskevoldIda Lovise BøeJoaquim Xavier FrøystadvågJonas Fjørtoft GjelsethHedda Berge HoffZawadi MapendoNikolai Larsen NerlandJonas Flø PaulsenJohannes Hovden RemøyLauritz Helde RemøyMia Emilie SkorpenPatrick Woods SmådalElla Sofie SolibakkeElla-Johanne Sande SævikBealyn Navarro TeigeDamien André VedvikAmiel  Frøystad  Voldsund INDRE HERØY KYRKJE 7. MAI KL 11 Isabell Flusund Andersen Susanne  Flusund Andersen Runar Soriano Ervik Maria Elise Knotten Marianna Lange-Sandvik
Read more…