Author Archive

Friluftsgudsteneste på Kvia helgetorsdag

I Indre Herøy vert det friluftsgudsteneste kl. 11.00. Vi samlast på Kvia, Moltu. Parker på parkeringsplassen med ein gong du kjem opp på Moltufjellet (der du går opp til Hanen), og gå dei 700 meterane opp til Kvia (ein gamal saueinnhengning). Ta med mat, drikke og noko å sitje på. Medverkande vert vikarprest Kjell-Roger Isene, forsongarar og Stig Gjerde spelar
Read more…

Gudsteneste på Helgetorsdag

I Herøy kyrkje er det festgudsteneste klokka 11. Tema for gudstenesta er at Jesus Kristus reiste tilbake til himmelen etter at han hadde vist seg for mange etter oppstoda frå dei døde. Denne dagen har på folkemunne vorte kalla for «himmelspretten», men her hjå oss kallast den for Helgetorsdag eller Kristi Himmelfartsdag. Medverkande i gudstenesta er fung sokneprest Solfrid Leinebø
Read more…

SUPER-TORSDAG

HURRA – endeleg er det klart for SUPER-TORSDAG igjen!!På torsdag (6.mai) møtast vi til Super-Torsdag ved Djupvikvatnet (Gurskøy / Myrvåg). Vi møtast ved rasteplassen kl.17 og et grillmat saman før det vert leikar og konkurransar i 17.mai-stil (potetløp, boksekast mm.) Vi stiller med grillmat (pølser og hamburger), ta med drikke sjølv. Ta også gjerne med fleirgongsfat og koppar sjølve, så
Read more…

Konfirmasjonsgudsteneste og dåpsgudsteneste med nattverd i helga

Søndag føremiddag vert det konfirmasjonsgudsteneste i Leikanger kyrkje for 2 konfirmantar og deira familiar og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som blir konfirmert i Leikanger kyrkje er: Brage Baade Hasund Adrian Husøy Song av Brigitta Hauge, musikk ved organist Dag Johan Flattun. Fung. sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo med fleire deltek i
Read more…

KONFIRMASJONSGUDSTENESTE OG JUBILEUMSGUDSTENESTE

Søndag føremiddag vert det innhaldsrike gudstenester. I Herøy kyrkje vert det ei konfirmasjonsgudsteneste for 4 konfirmantar og deira familier og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som skal konfirmerast er: Ver-Daniel Sta. Maria NilsenBirk SævikVeronica Pedersen VedvikKaroline Othelie Åsberg På søndag blir det song av May-Linn Andersen, musikk ved organist Dag Johan Flattun.Fung. sokneprest Solfrid Leinebø
Read more…

Dåpsgudsteneste og festgudsteneste i helga

Søndag føremiddag vert det ei opa dåpsgudsteneste i Leikanger kyrkje. Det er fortsatt slik at vi ikkje kan vere så mange tilstades i gudstenestene, og det er difor ikkje plass til fleire enn 50. Vi held fortsatt på god avstand og elles godt smittevern i alle våre gudstenester. Fleire dåpsfamilier har valgt å utsetje dåpen, men fleire ser no at
Read more…

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med? Prestane og diakonen i Herøy er tilgjengeleg for eit prat (eller fleire) for dei som ynskjer det! Solfrid Leinebø (prest): 41 86 07 77 Rolf Schanke-Eikum (prest): 97 50 50 15 Ragnhild Danbolt Øygard (diakon): 41 86 07 84 Vi er tilgjengelig for samtale om smått og stort – og vi har teieplikt. Om
Read more…

MUSIKKANDAKT

Link til musikkandakt: https://www.youtube.com/watch?v=tA5PDf0zm74 Søndag 11.04. vil vi sende ei musikkandakt frå Leikanger kyrkje kl 11:00 med sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.Solosong ved Idun Dyrhaug Voldnes.Ved orgelet sit kantor Dag Johan Flattun.

Digitale Gudstenester i påska

Her kjem linkane til påska sine Gudstenester i Herøy kyrkje, som du kan sjå når du vil. Palmesøndag: https://www.youtube.com/watch?v=-GXenJdTMoM&t=18s Skjærtorsdag: https://www.youtube.com/watch?v=XsW6XFiAL30&t=8s Langfredag: https://www.youtube.com/watch?v=XBMSw6EJk6I 1.Påskedag: https://www.youtube.com/watch?v=jhQOoJbkHF0&t=5s Her finn de mange av dei digitale Gudstenestene i frå Herøy kyrkje: https://www.youtube.com/channel/UCIxkMZrDgwvzGw9ut7VtLPw

Påska i Herøy kyrkje