Home » ATTESYN MED TERJE TJERVÅG

ATTESYN MED TERJE TJERVÅG

Tidlegare kantor i Herøy Terje Tjervåg vitjar Herøy med ein orgelkonsert Søndag 21.1. kl 1900 fri inngang, kollekt ved utgang. Terje Tjervåg har vore kantor i Herøy i ein del år fram til 2012 og er no busatt i Porsgrunn. Han har der jobba som kantor i Siljan fram til no nyleg då han vart pensjonert. Konserten finn stad i Herøy kyrkje på Jehmlichorgelet der han spelar både fransk, tysk og engelsk orgelmusikk av m.a. Bach, Keller og Guilmant samt kyrkjekoret under leiing av kantor Dag Johan Flattun deltek med verker av Terje Tjervåg.