Home » 21.aug kl 11 vert det felles oppstartsgudsteneste for Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn

21.aug kl 11 vert det felles oppstartsgudsteneste for Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn


Søndag vert det felles oppstartsgudsteneste for heile Herøy i Herøy kyrkje!
På denne familiegudstenesta skal vi markere at eit nytt semester er i gong med mange kjekke tilbod for både små og store i kyrkjelyden.

Det vert også presentasjon av Herøy sokn sitt nye misjonsprosjekt! I arbeidet med å verte Grøn Kyrkjelyd har Herøy sokn vedtatt å støtte eit nytt misjonsprosjekt med grøn profil. Valet falt på Misjonsalliansen sitt arbeid i Vietnam som har stort fokus på klima, miljø og rettferd. På denne gudstenesta vert det nye prosjektet presentert – og det vert høve til å kjøpe tombola etter gudstenesta til inntekt for prosjektet.

Indre Herøy sokn og Leikanger sokn skal fortsette å støtte NMS sitt arbeid på Madagaskar, det arbeidet som vi kjenner godt og som Johanne og Bjørn Leinebø har vore engasjert i gjennom fleire misjonsperioder på Madagaskar.

Herøy sokn kjem til å fortsette å støtte Cecilie Leinebø og Stephen Thomas sitt arbeid med bibelomsetjing på Madagaskar gjennom organisasjonen Wycliffe, i tillegg til det nye prosjektet i Vietnam.

Etter gudstenesta vert det kyrjekaffi med kaker i kjellaren, med blant anna muffinspynting for borna og sal av tombola til inntekt for det nye misjonsprosjektet. Kjellaren vert open for leik og aktivitet – og det vert også hoppeslott utanfor etter gudstenesta. Ta med familien og kom og ver med i fellesskapet! Vi gler oss til å treffe DEG!