Archive for July, 2023

Ledig stilling som dagleg leiar i Herøy kyrkjelege fellesråd

Herøy er ei kystkommune med om lag 8 900 innbyggjarar busett på øyer bundne saman av bruer. Kommunesenteret vårt er den levande kystbyen Fosnavåg. Kommunen vår ligg heilt sør i Møre og Romsdal, og vi er landfast til flyplass i Ørsta/Volda (3 kvarter) og til Austlandet gjennom flotte veganlegg. Fosnavåg ligg om lag 5 kvarter reisetid sør om Ålesund. I
Read more…

Ledig stilling som organist 60%

Organist/kyrkjemusikar 60 % stilling Ansvar og arbeidsoppgåver for kyrkjemusikar/organist:  Kvalifikasjonar:  samarbeid. Vi tilbyr Søkjar må ha sertifikat og disponere bil. Ein del arbeid skjer på kveld og helg. Den som vert tilsett må vere medlem i Den norske kyrkje, Søknad med CV sendast innan 20.08.23 i til kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no Kontaktinfo: Kantor Dag Johan Flattun, 97542628 eller Olaus-Jon Kopperstad, kyrkjeverje, 95131204

Ledig stilling som kyrkjetenar / klokkar

Der er ledig 60 % stilling som kyrkjetenar/klokkar med for tida Indre Herøy kyrkje/Leikanger kyrkje som tenestestad frå 27.09.23. Stillinga er samansett av 10 % klokkar og 20 % kyrkjetenar i Indre Herøy kyrkje og 10 % klokkar og 20 % kyrkjetenar i Leikanger kyrkje. Det er mogleg å søkje stillinga under eitt slik at ein kan vere klokkar/kyrkjetenar i
Read more…

Program for kyrkjene i Herøy – sommaren 2023