Archive for May, 2023

Nytt frå Herøy-sokna

Vi er komen til «Festmånaden mai»! Vi har 1. og 8.mai som vi markerer, konfirmasjonsgudstenester, 17.mai, Kristi himmelfartsdag og i år har vi også pinsa i slutten av månaden. Det er mykje å takke for og mykje å glede seg til! Konfirmasjonsgudstenester i Indre Herøy kyrkje og i Herøy kyrkje.I år har vi hatt den store gleda av å bli
Read more…

SUPPLERANDE NOMINASJON AV KANDIDATAR TIL SOKNERÅD

No er det tid for det som vert kalla supplerande nominasjon av kandidatar til sokneråda i Herøy! Her finn lister med kandidatar. Herøy sokn si liste er klar, men vi treng hjelp til kandidatar i Indre Herøy sokn og Leikanger sokn. Er det andre folk du kunne tenkje deg skulle sitje i soknerådet der du bur? No er det høve
Read more…