Archive for April, 2023

“Vekkingsrørsler på Sunnmøre”

Herøy: Komande torsdag, 20.april kl 19-21 er det «Torsdag i kyrkja» igjen, denne møteplassen som fleire og fleire set pris på, i Herøy kyrkje, kvar torsdag kveld. Den fyrste timen vert det open kyrkje med moglegheit for lystenning i kyrkjerommet og ein kaffikopp og ein prat på Kyrkjetorget. Ta gjerne med strikketøy, eller delta på mannstrimmen i gymsalen i kyrkjekjellaren den
Read more…

TWEENS 21 April

Gudstenester med påsketema

Herøy: Søndag 16.april kl 11.00 vert det ei gudsteneste for små og store i Herøy kyrkje, dvs at heile gudstenesta er lagt opp på ein slik måte at det passer for heile familien. Konfirmantar har oppgåver i denne gudstenesta også, og vi undrar oss saman om det som skjedde i påska og rett etterpå når Jesus begynte å vise seg igjen.
Read more…

Torsdag i kyrkja – Vårplan

Påska i ord og tonar

Påska i ord og tonar I dag Torsdag 13.april kl 20-21 i Herøy kyrkje: Forteljar Guri Aasen framfører påskelegender, Bjørn Holum syng for og med oss, kantor Dag Johan Flattun har det musikalske ansvaret og sokneprest Solfrid Leinebø Seljås les bibeltekst. Torsdag 13.april kan du få oppleve eit spennande påskeprogram i Herøy kyrkje. Programmet er sett saman av litterære legender
Read more…