Archive for April, 2023

Gudsteneste og konsert i Indre Herøy kyrkje

Søndag fk 30.april vert Den Norske Kyrkje sitt tilbod i Herøy konsentrert om Indre Herøy Kyrkje som ligg i Stokksund. Det vert gudsteneste om føremiddagen som er open for alle, og som er ei felles gudsteneste for alle tre sokna: Leikanger, Indre Herøy og Herøy sokn denne søndagen.  kl 11 Gudsteneste i Indre Herøy kyrkje. Det er eit dåpsborn som
Read more…

ÅRSMELDINGA FOR HERØY SOKN 2022

ÅRSMØTE I HERØY SOKN TORSDAG 27.04 kl. 19.30 i kyrkjelydssalen

ÅRSMØTE for Herøy sokn torsdag 27.april kl 1930 i kyrkjelydssalen. Torsdag vert det årsmøte for kyrkjelyden som høyrer til i Herøy kyrkje/sokn. Alle som er medlemar i kyrkja er velkomne til å kome på årsmøtet som gjev god innsikt i alle tilboda i lokalkyrkjelyden. Soknerådet har laga årsmelding og alle utvala har laga årsmelding og vil presentere arbeidet sitt sjølv.
Read more…

KONFIRMASJONSGUDSTENESTENE

HERØY KYRKJE 7. MAI KL 11 Julian AskevoldIda Lovise BøeJoaquim Xavier FrøystadvågJonas Fjørtoft GjelsethHedda Berge HoffZawadi MapendoNikolai Larsen NerlandJonas Flø PaulsenJohannes Hovden RemøyLauritz Helde RemøyMia Emilie SkorpenPatrick Woods SmådalElla Sofie SolibakkeElla-Johanne Sande SævikBealyn Navarro TeigeDamien André VedvikAmiel  Frøystad  Voldsund INDRE HERØY KYRKJE 7. MAI KL 11 Isabell Flusund Andersen Susanne  Flusund Andersen Runar Soriano Ervik Maria Elise Knotten Marianna Lange-Sandvik
Read more…

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, HERØY KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL.

Statsforvaltaren har 20.04.2023 godkjent forskrift for gravplassane i Herøy kommune. Forskriftene vert gjort gjeldande frå kunngjeringsdato. Forskriftene vert kunngjorde på Lovdata og i Vestlandsnytt. Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravplasslova) § 21 (1) , § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar
Read more…

Søndag 23.april kl 11-1215 Gudsteneste i Herøy kyrkje

Søndag 23.april kl 11-1215 Gudsteneste i Herøy kyrkje og områdestemne på Kjeldsund etterpå. Dagen startar med ei gudsteneste i Herøy kyrkje. Nils Endre Eikeland frå NMS talar og det blir flaggborg, vakker song og musikk, dåp, søndagsskule, nattverd og bøn. Prest Kjell-Roger Isene leier gudstenesta saman med musikalsk ansvarleg Ann-Kristin Frantsen. Johanne Leinebø er klokkar og si songruppe deltek med
Read more…

Konsert med Rolf Magne Tømte

Ledig stilling: Sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med sokna i Herøy som særskild tenestestad

Om stillinga Det er ledig stilling som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med særskilt teneste i sokna Herøy, Indre Herøy og Leikanger. Vi søkjer etter ein prest som trivs med å arbeide tverrfagleg som ein del av ein stor kyrkjestab, men også kan arbeide sjølvstendig, der det trengs. Det er 3 sokn og 3 kyrkjer i Herøy kommune/ fellesrådsområde: Leikanger,
Read more…

Nytt frå Herøy-sokna

Påskehøgtida ligg bak oss, men vi er fortsatt i påsketida nokre veker til, iallfall i temaet for gudstenestene søndag etter søndag. Når det gjeld veret, så har vi kanskje hatt den beste påska på nokre tiår. Det er mykje å takke for. TWEENS – samling i kveldEr du så heldig at du har ein 6. eller 7. klassing i huset
Read more…

Herøy kyrkjelege fellesråd søkjer Kateket / Kyrkjelydspedagog med søknadsfrist 12.juni

Herøy er ein kystkommune med om lag 8 900 innbyggjarar busett på øyer bundne saman av bruer. Kommunesenteret vårt er den levande kystbyen Fosnavåg. Kommunen vår ligg heilt sør i Møre og Romsdal, og vi er landfast til flyplass i Ørsta/Volda (3 kvarter) og til Austlandet gjennom nye flotte veganlegg. Fosnavåg ligg om lag 5 kvarter reisetid sør om Ålesund. Her
Read more…