Archive for March, 2023

PÅSKA I INDRE HERØY OG LEIKANGER KYRKJE

PÅSKA I HERØY KYRKJE

Torsdag i kyrkja

Komande torsdag er det «Torsdag i kyrkja», Herøy kyrkje. Den fyrste timen vert det opa kyrkje med moglegheit for lystenning i kyrkjerommet og ein kaffekopp og ein prat på kyrkjetorget. Då er også dåpskjoleutstillinga open, i Kyrkjestova som er rett ved sidan av Kyrkjetorget. I den andre timen er det sett opp eit tema som er ulikt frå gong til
Read more…

Dåpskjoleutstilling

Fasteaksjonen 2023

Vi nærmer oss kirkens nødhjelp sin innsamlingsaksjonsdag, 28.mars, og det er også mogleg å gi på spleis ved å følge linken: https://spleis.no/project/313353 Tusen takk for at du kan hjelpe fleire menneskje til eit betre liv ved å få tilgang til reint vatn.

TÅRNAGENTHELG FOR 3 KLASSINGAR

Indre Herøy og Leikanger kyrkjelyd inviterer søndag alle 3.klassingane i Indre Herøy og Leikanger sokn til å vere Tårnagentar i kyrkja kl. 14.00. Her kan dei utforske kyrkja, Bibelen og kyrkjetårnet. Agentane får løyse oppdrag og mysterium, og har eigne agentkodar. Det blir pizza og saft. På gudstenesta søndag kl. 17.00, får dei boka «Skatten i Liljedal» i gåve frå
Read more…

Utstilling av dåpskjolar

Utstilling av dåpskjolarSøndag 26.mars kl 18.00 vert det opna ei utstilling av dåpskjolar i Herøy kyrkje, ein time før kveldsgudstenesta. Det må passe særleg godt å opne dåpskjoleutstillinga denne søndagen som vert kalla «Maria bodskapsdag».Det er dei fire sanitetsforeningane i Herøy i tillegg til medlemar i kyrkelyden som bidreg med dåpskjolar til utstillinga. Dåpskjolane vert leverte til kyrkjekontoret denne veka
Read more…

Nytt frå Herøy-sokna

Mars er komen med snøklokker og snøkave. I kyrkjene førebur vi oss til festgudsteneste for konfirmantane, Lovsongskveld, Tårnagenthelg i Indre Herøy og Leikanger, fasteaksjonen og til påske etter kvart. Mange kjem for å døype borna sine og det og det skjer mykje kvar dag! Festgudsteneste Denne helga er det Festgudsteneste ved konfirmantane! Dette er ei av dei gudstenestene konfirmantane tek
Read more…

Litt om konsertar i kyrkja til våren.

Vi har glede av å husa fleire kulturelle arrangement i kyrkjene våre til våren. Vi må kunngjere nokre endringar i kulturprogrammet. Vi er no i gang med å dele ut program til våren i postkassene med overskrifta «Gudstenester våren 2023» der er ei oversikt over gudstenester til våren og på baksida er ei oversikt over konsertar og andre arrangement. Der
Read more…

JOB – Orgel og opplesing 23. Mars kl. 19.00