Archive for November, 2022

Natt i desember

Om felles soknemøte

Vi har snakka dette året i alle tre sokneråda i Herøy (Leikanger sokneråd, Indre Herøy sokneråd og Herøy sokneråd) om at vi kan søke om å etablere felles sokneråd for to eller tre av sokna med verknad frå kyrkjevalet i 2023. Til dette treng vi eit felles soknemøte, og det vert onsdag 14.desember om kvelden.Eit felles sokneråd er eit sokneråd
Read more…

Gudstenester i advent og julehøgtida

Advent og Julekonsertar

LYSMESSER 27.11

Då er vi snart klare for lysmesse! Det er ei stemningsfull og fin gudsteneste der konfirmantane deltek. Fyrst ut søndag ettermiddag er Indre Herøy og Leikanger sokn sine konfirmantar klokka 18.00. Etterpå er det lysmesse for konfirmantane i Herøy sokn Klokka 20.00. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås deltek på begge gudstenestene i lag med konfirmantane. I lag med dei er kyrkjelydspedagogane
Read more…

TWEENS PÅ FREDAG

Erhard Hermansen til Herøy kyrkje torsdag 24.nov kl 19-21

Torsdag 24.november vert det ny «Torsdag i kyrkja» med temaprogram ved generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Han skal halde foredrag over temaet «Kyrkjene saman i einheit og ulikheit», eit tema som soknerådet trur vil engasjere. Kl 19-20 er det «ope hus» på kyrkjetorget og i kyrkjerommet. Fleire og fleire set pris på denne møteplassen over ein kopp kaffe i
Read more…

Gudstenester 20.november og Søndagsskuler

Søndag er det gudsteneste både i Indre Herøy kyrkje og i Herøy kyrkje kl. 11.00. I Indre Herøy kyrkje er det ei høgmesse, dvs ei gudsteneste med gode salmar som passer til preget på denne søndagen. Det vert preike over søndagens tekst som er frå Joh 9, 39-41 og nattverdens sakrament vert feira. Det vert enkel kyrkjekaffi i kyrkja etter
Read more…

Lys Vaken

Lys VakenSøndag 13.nov vert det Lys Vaken-gudsteneste i både Herøy kyrkje og i Leikanger kyrkje på føremiddagen. Born som går i 6.klasse har fått invitasjon om å vere med på ei veldig kjekke helg, både laurdag 12.nov og søndag 13.nov. Lys Vaken er eit av trusopplæringstilboda som vi har i Herøy-kyrkjene, og det brukar å vere populært å vere med
Read more…

Syng med oss