Archive for September, 2022

INNSETJING AV SOKNEPREST MED SALMAR OM HÅP!

INNSETJING AV SOKNEPREST MED SALMAR OM HÅP!Søndag 9.okt kl 11 vert det ei gudsteneste på føremiddagen i Herøy kyrkje med innsetjing av ny sokneprest til Herøy, Solfrid Leinebø Seljås. Alle er velkomen til å vere med på det. Det vert fleire lokale som bidreg i gudstenesta, i tillegg til prost Ingeborg Matre og prest Katalin Petrinè, frå Ungarn sitt vennskapsbispedøme
Read more…

«TORSDAG I KYRKJA» – ein møteplass for alle.

«TORSDAG I KYRKJA» – ein møteplass for alle. Velkomen til Herøy kyrkje kvar torsdag hausten 2022 til varierte kveldar. Kl 19.00 Opa kyrkja med musikk/lysgloben/stille i kyrkjerommet.Uformell prat, kaffe, te, myldring, noko å bite i på kyrkjetorget.OBS! Denne timen blir lik (stort sett) kvar torsdag – vel møtt til alle! Kl 20.00 Bibellesing, temakvelder med ulike innleiarar, lovsangskveld m.m. –
Read more…

Hausttakkefest og 4-årsbok i kyrkja

På søndag er alle 4-åringar (fødd 2018) i Herøy invitert til kyrkja for å få 4-årsboka, men vi skal også feire hausttakkefest i Herøy og i Leikanger kyrkje Kl. 11.00. På hausttakkefest takkar vi Gud for alt det gode vi har. Maten vår er viktig å takke for. Mange av oss er så heldige at vi har ein eigen åker
Read more…

KONSERT I INDRE HERØY KYRKJE PÅ ONSDAG

https://www.facebook.com/events/485903399653783?notif_id=1664266155252682&notif_t=page_share&ref=notif Vi er så heldige at vi får to Sandesokningar på besøk i kyrkja vår! Kevin, kulturprisvinnaren for Sande i 2021, vert beskreve som eit multitalent innan kulturen i Sande. Han er fast akkompagnatør i gravferder og bryllaup. Kevin er også med i Kong Arthur-spelet, Tenor Kvartetten, Feel-It og Gursken Brass. På vokal kjem Inga-Lill med den nydelige klare stemma.
Read more…

Korsong og salmar med fokus på Møre.  

Laurdag 1. oktober kl 17:30 er det salmekveld i Herøy kyrkje med salmar som er vorte til av forfattarar og komponistar frå Møre og Romsdal eller som har tilknytning til Møre og Romsdal. Salmekvelden vil foregå i samband med eit korseminar same dag i regi av Norges kirkesangforbund. Seminardeltakarane vil utgjere eit kor som kjem til å presentere kormusikk basert
Read more…

Temasamling om englar

Velkomen til ei “opa kyrkje med påfylgjande temasamling i Herøy kyrkje komande torsdag kveld, 27.september kl 19-21.Kl 19-20: Den fyrste timen er det fokus på ein prat på kyrkjetorget over ein kopp kaffe med noko attåt. Samtidig kan ein finne roa i kyrkjerommet som er ope for lystenning for fred i verda, for Ukraina og Russland eller det du måtte bere
Read more…

TWEENS

Bjørn Holum og Neremkoret i Herøy kyrkje komande søndag

Bjørn Holum og Neremkoret er gjester i kveldsmessa i Herøy kyrkje komande søndag. Kulturhovdingen Bjørn er blitt pensjonist, og i samtale med Olgunn Torvanger vil han fortelje om vegen sin frå pinserørsla på Sør- og Austlandet til musikk i kvardag og fest på Sunnmøre. Neremkoret syter for song og musikk i kveldsmessa. Fire Nerem-søstre, med menn,  har lenge gledd herøyværingane
Read more…

Presentasjon av nye konfirmantar i Herøy og Leikanger kyrkje

På søndag er du velkomen til gudsteneste i enten Herøy kyrkje eller i Leikanger kyrkje med Presentasjon av dei nye konfirmantane i sokna! Konfirmantane vert presentert ein og ein for kyrkjelyden i den kyrkja dei høyrer til, og vi vonar at mange møter fram for å vere tilstades ved denne gudstenesta på søndag. Det er alltid høgtideleg å verte presentert
Read more…

Informasjon til brukere av gravplassen på Leikong vedrørande handtering av avfall.

I DUNKENE : plast, kranser, ellers avfall som ikke er nedbrytbart / elektrisk må destrueres etter forskriftene. KOMPOST : planter jordtuer, jord, ugress, kvister og ellers organisk materiale som er nedbrytbart. Helsing Herøy kyrkjelege fellesråd