Archive for June, 2022

Sommaren 2022 i kyrkjene våre. Norwegian and English version

Økumenisk pilegrimsgudsteneste på Herøy gamle kyrkjestad

Velkomen: Kl. 11:00 ØKUMENISK PILEGRIMSGUDSTENESTE på Herøy gamle kyrkjestad I gudstenesta tek desse del:– Kyrkjene i Herøy, ved prest Kjell Roger Isene– Herøy Frikyrkje, ved pastor Knut Magne Dalsbø– Pinsekirka Sion Gurskøy– Kantor, Dag Johan Flattun-“Kyrkjekvintetten”, blåsegruppe frå Herøy og Sande speler til salmar og liturgi-“Herøyspelkoret”, syng “Herøy havland”– Klokkar, Oddgeir Valen Etter gudstenesta:– Kafe på gardstunet, heile dagen– Kulturhistorisk
Read more…

Velkomen til ei heilt spesiell pilegrimsoppleving!

Å reise med båt til kyrkje på Herøy er ein fleire hundre år lang tradisjon for Herøyværingane. Rundt omkring i bygdene avtala naboane kyrkjeferd med kvarandre. Helst segla dei, men om dei måtte ro, bytta dei på det så ingen vart kalde. Ombord i båtane gjekk praten. Dei delte historier og såg fram til å møte slekt og vener på
Read more…

Søndag 26. juni 2022 kl. 11.00
GUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

Vi samlast til gudsteneste 3. søndagen i treeiningstida. To barn skal berast til dåpen. I evangelieteksten for dagen høyrer vi om kor venleg Jesus tek imot borna og opnar Guds rike for dei. Det vert utdeling av gåvene frå nattverdbordet. Prest er Kjell-Roger Isene og ved orgelet sit Gunnar Elveseter.

Omtale om kyrkja sitt tilbod gjennom juni-juli – august

Det er sommar og ferietid for mange. Den Norske Kyrkje i Herøy har mange tilbod gjennom sommaren, og dette er ein liten omtale av våre tilbod i juni – juli – august. Andaktstund og song Kvar veke er vi på besøk med song og andakt på sjukeheimane våre etter ein etablert turnus, på onsdag føremiddag på sjukeheimsavdelingane på HOS på
Read more…

Kveldssamling med tidebøn

Velkomen til “Samling med Tidebøn” rundt altaret på den gamle kyrkjestaden på øya Herøy, kvar onsdag i sommar kl 18.00-18.25. Alle er velkomne!Nokre lurer kanskje på kva dette er? Til det får vi berre seie, kom og opplev! Her er likevel ei tekst som skildrar noko av bakgrunnen for tilbodet om tidebøn:Kveldssamling med tidebøn er eit tilbod i regi av
Read more…

Storfamiliegudsteneste søndag 19.06 kl. 11.00

Vi møtest til felles familiegudsteneste for Herøy kyrkje og Herøy Frikyrkje. Det vert deltaking i form av lesing og musikk/band frå begge kyrkjene, og vi gler oss til å feire gudsteneste saman frå utescena i Fosnavåg sentrum. Etter utegudstenesta vert det servert kaffi og kaker, i og utanfor teltet. Arrangementet er i samarbeid med “Sommarfesten i Fosnavåg”

Opa kyrkje

Torsdag 16.juni kl 19-21 er det “OPA KYRKJE” I Herøy kyrkje, på kyrkjetorget og I kyrkjerommet. Du kan tenne lys i lysgloben og be ei bøn for noko eller nokon, om du vil. Du kan ta ein kopp kaffi med noko å bite i på kyrkjetorget – og få ein god prat attpå eller omvising i kyrkja? Kyrkja vert open
Read more…

Idémyldring om ungdomsarbeid i Herøy kyrkje

Er du opptatt av ungdomsmiljøet i Herøy? Har du tankar og ideear for kva det kan vere lurt å gjere for ungdomane våre? Kva behov har ungdomane i Herøy? Og kva kan vi som kyrkje tilby til ungdomane våre? Tysdag 21.juni kl.19.30-21 inviterar vi til eit ope møte om ungdomsarbeid i Herøy kyrkje! ALLE – både unge og gamle er
Read more…

INTERNASJONAL FEST 25.06 kl. 16.30