Archive for April, 2022

KONFIRMASJONSGUDSTENESTER I HERØY, INDRE HERØY OG LEIKANGER KYRKJE

KONFIRMASJONSGUDSTENESTER I HERØY, INDRE HERØY OG LEIKANGER KYRKE  I år har vi hatt den store gleda av å bli kjende med mange kjekke ungdommar. Å konfirmere seg hos oss vil seie at dåpen blir bekrefta. Dåpen er Guds gåve til oss og er eit synleg teikn på Guds kjærleik og at den døypte er ein del av kyrkja. I konfirmasjonen
Read more…

Torsdag 28.april kl 19: “Torsdag i kyrkja”

“Du er velkomen til å kome til Herøy kyrkje på torsdag for opa kyrkja med lystenning for den som ynskjer det i kyrkjerommet og/eller fellesskap på kyrkjetorget over ein kopp kaffe. Frå kl 2000 er det program i kyrkjelydssalen ved Bjørn og Johanne Leinebø m.fl. med fokus på bibeltekstene for komande søndag som vert kalla for 3.søndag i påsketida. Tekstene
Read more…

KONFIRMANTAR I HERØY, INDRE OG LEIKANGER SOKN

Konfirmantar – Herøy sokn 01.05.2022 Kl. 11.00 Daniel Thuethong Berge Antonio Bonsaksen Henrik Frøysa Peder Gjerdsbakk Jonathan Sandhaug Hoff Jenny Othelia Holseker Daniel Skinnes Håkonsholm Enya Moen Karlsen Milla Stuen Kvalsund Mimmi Edvarda Larsen Linus Nygård Olsen Maria Sporsheim Papgis Vilde Ulstein Remøy Maren Solvang Ristesund Kristian Lima Rogne David Schjelderup Laila-Iren Bøe Solheim Sia Marie Tollås Konfirmantar – Herøy
Read more…

SALMAR, FORTELJING OG UTSTILLING

Torsdag 21.april er det SALME OG FORTELJINGSKVELD i Herøy kyrkje med fokus på temaet: «Påska i ord og tonar». Det vert ein kveld der forsamlinga kan få lytte til påske-legender som forteljar Guri Aasen framfører. Solist Bjørn Holum vil framføre fleire gode påskesalmar og alle skal få synge med på allsongar. Organist og prest deltar også. Salmekvelden byrjar kl 20.Timen
Read more…

Program for påska i Herøy kyrkje

Program for påska i Indre Herøy og Leikanger kyrkje

UTSTILLING AV DÅPSKJOLAR

Vi gled oss til UTSTILLING AV DÅPSKJOLAR i Herøy kyrkje frå palmesøndag 10.april gjennom påskedagane til og med torsdag 21.april.Takk til alle som har bidrege med dåpskjolar, slik at vi har fått til denne flotte utstillinga av gamle og nyare dåpskjolar.Vel møtt!

«Torsdag i kyrkja» med salmekveld, 7.april kl 19

Torsdag fk er det igjen “opa kyrkje” med fellesskap på kyrkjetorget over ein kopp kaffe m/enkel servering. Dei som ynskjer det kan gå inn i kyrkjerommet for å tenne lys for Ukraina og Russland og fred for verda. Kl 20: Vi går over i ein salmekveld. Kantor Dag Johan Flattun har valgt ut gode påskesalmar slik at vi kan ha
Read more…