Archive for January, 2022

Lysvaken og utdeling av Bibel.

I helga går arrangementet «Lysvaken» av stabelen. I det høve vert det ei gudsteneste søndag føremiddag i Leikanger kyrkje med utdeling av Bibler til dei som går i 6.trinn i Indre Herøy og på Leikong. Alle i 6.trinn kan kome og ta imot sin Bibel, sjølv om dei ikkje har høve til delta på Lysvaken-arrangementet av ulike grunnar. Bibelen er
Read more…

Kveldsmesse søndag 30.01

Spennande samtale i kveldsmessa søndag Sjefen på Herøy Rådhus, kommunedirektør Trond Arne Aglen, er gjest i Herøy kyrkje komande søndag kveld. Norunn Stendal Aksnes og Johan Moltu inviterer til samtale, og dei lovar ein spennande prat med denne trønderen som alle snakkar så vel om.Kommunedirektøren har stor innflytelse på kva som skjer i Herøy, og vi vil gjerne vite korleis
Read more…

Gudstenester med dåp og nattverd

Herøy: Søndag føremiddag er det to gudstenester i to av dei tre kyrkjene i den Norske Kyrkje sin regi: Indre Herøy kyrkje og Herøy kyrkje Det vert dåp og nattverd, lesing av Bibeltekster og gode salmar å synge med på. Når det gjeld bibeltekstene så er det slik at det å lese evangeliefortellingane handlar om korleis Jesus går rundt og
Read more…

Gudstenester med dåpsbarn

Herøy: Det er mange som har venta med å døype barna sine, fordi dei gjerne vil vere mange i dåpsselskapa. Samtidig så ynskjer ein gjerne å bruke ein dåpskjole som kanskje har vore brukt av fleire generasjonar i familien før, og då er det grense for kor lenge ein kan vente med dåpen, før dåpskjolen blir for liten.  Difor er
Read more…

Helsing frå Cecilie og Steven i Wycliffe

Kjære Herøy Kyrkje. Godt nyttår til alle saman og takk for det gamle! Spesielt vil vi seie takk til alle som har bedt for oss og som støttar arbeidet vårt økonomisk. Det er godt for oss å vite at de held Madagaskar nær dykkar hjarte slik som vi også gjer. Vi har hatt eit flott, men annleis 2021 her i
Read more…

INTERNASJONAL JULEFEST

INTERNASJONAL JULEFEST Det vart dessverre ikkje nokon internasjonal julefest i år heller på grunn av smittesituasjonen, men vi gir ikkje oss av den grunn. Første laurdag i mars går vi for å ha ein internasjonal fest i Herøy kyrkje i eit samarbeid mellom den norske kyrkja i Herøy, Herøy sokneråd, frivillighetssentralen og kvalifiseringssenteret. Det blir som før med eit variert
Read more…

Gudsteneste Herøy kyrkje 09.01

Her melder du deg på: https://minkirkeside.no/Heroy/Paamelding/Id?aktivitetsid=ca13ac91-f700-4927-80cb-7648d48e23ed eller på telefon til 418 60 780. Lammet som kristent symbol Søndag fokuserer gudstenestene i Den Norske kyrkje på temaet «Lam». Mange bedehus og kyrkjer har symboler i utsmykkinga si, og lammet vert ofte brukt som symbol på preikestoler eller på glasmaleri. Vi skal snakke i gudstenesta i Herøy kyrkje om kva som ligg
Read more…