Archive for May, 2021

Konfirmasjonsgudsteneste og dåpsgudsteneste med nattverd i helga

Søndag føremiddag vert det konfirmasjonsgudsteneste i Leikanger kyrkje for 2 konfirmantar og deira familiar og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som blir konfirmert i Leikanger kyrkje er: Brage Baade Hasund Adrian Husøy Song av Brigitta Hauge, musikk ved organist Dag Johan Flattun. Fung. sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo med fleire deltek i
Read more…